Cast4innovation

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CAST4innovation

                                                                                       Click the title

Ψηφιακή διαδικτυακή μάθηση: Ένα μοντέλο για το μέλλον;

Συγγραφέας: Brian Caul, Πρεσβευτής EPALE στο Ηνωμένο Βασίλειο

H πανδημία του Covid-19 επιτάσσει, τη στιγμή της συγγραφής, τη χρήση ή δημιουργία μιας πλούσιας πληθώρας ψηφιακών διαδικτυακών μεθόδων, ούτως ώστε να διατηρείται η βασική επικοινωνία, είτε πρόκειται για μαθητές σχολείων, συνεδριάσεις εταιρειών, ζωτικές ενημερώσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ή την επικοινωνία με την οικογένεια για τόνωση του ηθικού. Στη μέση όλου αυτού, οι πέντε διεθνικοί εταίροι στο διετές πρόγραμμα μας, Erasmus+ project CAST4Innovation(link is external), που εισέρχεται στο τελευταίο του τρίμηνο, μελετούν τρόπους για τη διατήρηση μιας καλής επικοινωνίας διεθνώς αλλά και την επινόηση μέσων για το δοκιμή του νέου εκπαιδευτικού μας προγράμματος για εκπαιδευτές στην πολιτιστική ευαισθητοποίηση, με έμπειρους εκπαιδευτές, η βάση των οποίων θα είναι ουσιαστικά στο σπίτι.https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/cast4innovation_team.jpg

Το ιστολόγιο αυτό, υποδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα και τα πιθανά γενικά οφέλη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενημέρωση μιας μελλοντικής χρήσης των ψηφιακών διαδικτυακών πλατφορμών για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι, ορισμένοι τεχνικοί και δυστυχώς ορισμένοι που κινούνται από εξωτερικές κακόβουλες ή λανθασμένες δυνάμεις.

Μετά από δεκαεννιά μήνες επικεντρωμένης προσπάθειας, οι ομάδες μας από τη Βόρειο Ιρλανδία, Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία δημιούργησαν ένα πρόγραμμα βαθμιαίας εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζει διάφορες πτυχές του πολιτισμού, της διαφορετικότητας και της ευαισθητοποίησης και ολοκληρωμένα προγράμματα αξιολόγησης για τον υπολογισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα. Έγιναν έρευνες με ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με κάθε οργανισμό, για να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται οι ανάγκες προτεραιότητας των μελλοντικών εκπαιδευόμενων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος, θα οδηγεί σε πιστοποιημένο προσόν, πιστοποιημένο από την Prospect Awards, που είναι το αντίστοιχο OCN level 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και Level 4 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα διαμέσου του Moodle, με την οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν όλα τα υλικά, να αλληλεπιδράσουν με άλλα μέλη της ομάδας και τους εκπαιδευτές και να ακολουθήσουν τις συνιστώμενες πηγές.

Η παρούσα κρίση και ευκαιρίες

Τη στιγμή της συγγραφής, ολόκληρη η διεθνής μας ομάδα, σωστά και δικαίως συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαγορεύσεις των κυβερνήσεων τους αναφορικά με τα ταξίδια και την κοινωνική αποστασιοποίηση. (Στην δική μου περίπτωση, είμαι «στο κουκούλι», για να χρησιμοποιήσω μια πιο μαλακή λέξη του Leo Varadkar της RoI Taoiseach, αφού η σύζυγος μου και εγώ είμαστε 76 ετών και κατηγοριοποιούμαστε ως ευάλωτοι, εξαιτίας μιας υπάρχουσας κατάστασης υγείας).

Ακάθεκτοι, οι αρχηγοί της εθνικής μας ομάδας, παρόλο που διατηρούν την υγεία των εκπαιδευτών μας ως απόλυτη προτεραιότητα, κατάρτισαν μια προ-πιλοτική διαδικτυακή δοκιμασία τεσσάρων ημερών για όλα τα μαθήματα, μεταφρασμένα στην μητρική γλώσσα του κάθε ενός. Θα συμπληρώνονται ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης, τα οποία θα αποστέλλονται πίσω διαδικτυακά στον συντονιστή, CRAICNI, και αρχηγό αυτής της δοκιμαστικής φάσης Training 2000 στην Ιταλία. Αυτά θα αναλύονται και θα χρησιμοποιούνται για τον εκλεπτυσμό και τη βελτίωση όλων των στοιχείων του προγράμματος, περιλαμβανομένης της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας. Με την ολοκλήρωση του, θα είμαστε σε θέση να θέσουμε σε εφαρμογή την πλήρη πιλοτική δοκιμασία για το πρόγραμμα και να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντας να εμπλακούν πλήρως στις αξιολογήσεις όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Πρόθεση είναι επίσης η εμπλοκή άλλων ενδιαφερόμενων μερών, θεσμικών και ιδιωτών, σε μια πλήρη εκτίμηση του προγράμματος και των πιθανών δικαιούχων. Όντας ένα σχετικά περίπλοκο εγχείρημα, που δυσχεραίνεται εξαιτίας της παγκόσμιας επίπτωσης του COVID-19, αναμένουμε ότι θα πρέπει να υπερβούμε το αρχικό μας πρόγραμμα αλλά ευτυχώς, το «μεγαλύτερο βάρος» της προσπάθειας έχει ήδη γίνει. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό θα είναι ένα μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν ευρέως διαδικτυακά υλικά αλλά θα έχουν επίσης το όφελος της επαφής πρόσωπο με πρόσωπο με τους εκπαιδευτές και την ομάδα.

Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι της διαδικτυακής μάθησης

Με απλά λόγια, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ, χωρίς την διαδικτυακή επικοινωνία. Αποτέλεσε το θεμέλειο για τη διαχείριση του προγράμματος μας, με το Skype και το Zoom συγκεκριμένα, να διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί. Η έγκαιρη συμπλήρωση και κοινοποίηση των ερωτηματολογίων της έρευνας μεταξύ των πέντε εθνών, εμφανώς εξαρτήθηκε από τους συνδέσμους μας στο διαδίκτυο. Οι συνεδριάσεις εργασίας πρόσωπο με πρόσωπο κάθε τρίμηνο, που φιλοξενούνταν από κάθε χώρα, αποτέλεσαν ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εξαιτίας των υφιστάμενων περιορισμών των ταξιδιών στην Ευρώπη, στο παρόν στάδιο μελετούμε μια διαδικτυακή εναλλακτική λύση για την επόμενη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη τον Μάιο.

Είναι πιθανό πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα για την συνένωση της ψηφιακής διαδικτυακής μάθησης και της υποστηρικτικής διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο αφού βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην πρώτη φάση της δοκιμής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν τακτικά:

Επειδή κάτι εμφανίζεται σε μια ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι αποτελεί την απαραβίαστη αλήθεια. Ορισμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται γνώση που μετά από πιο στενή μελέτη, είναι στην πραγματικότητα ανοησίες ή βασίζεται σε παραισθητικές προκαταλήψεις ή φοβίες. Συνεπώς, πρέπει υπάρχει σκέψη για οποιοδήποτε σύνδεσμο στην εκπαιδευτική διαδικτυακή μας πλατφόρμα. Το έχουμε διασταυρώσει «τριγωνικά»; Η διασταύρωση με τουλάχιστον τρείς αναγνωρισμένες αυθεντίες σε οποιοδήποτε θέμα, είναι ύψιστης σημασίας.

Εάν επιλέξουμε να επικαλεστούμε τέτοια σημεία αναφοράς, είναι ζωτικά σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τηρούνται προσεκτικά οι νόμοι για την πνευματική ιδιοκτησία. Οι όροι για τη χρήση υλικού μπορεί να διαφοροποιούνται κατά πολύ και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε δημοσιευμένο έργο πρέπει να διερευνώνται στενά.

Αναφορικά με τον εκπαιδευόμενο, είναι σημαντικός ο διαχωρισμός μεταξύ δυο βασικών δεδομένων. Η ανάγνωση ενός κειμένου διαδικτυακά ή η αποθήκευση του ως φυλλάδιο, δεν αποτελεί μάθηση εάν δεν επιδειχθεί ότι έχει αντίκτυπο στην κατανόηση και ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Συνεπώς, η αλληλεπίδραση μεταξύ της σκέψης του εκπαιδευόμενου και του υλικού και η δοκιμασία της κατανόησης αυτής σε συζήτηση με τον εκπαιδευτή ή την ομάδα, είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματική ανάπτυξη του εν λόγω προσώπου. Φυσικά, η αλληλεπίδραση της ομάδας μπορεί να επιτευχθεί νοερά διαδικτυακά και οι εργασίες που προκύπτουν μπορούν να παρουσιάζονται διαδικτυακά ή προσωπικά από τον εκπαιδευόμενο και να είναι ανοικτές σε ερωτήσεις από τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, η παθητική απορρόφηση κειμένων ή διαγραμματικών μοντέλων σε μια οθόνη, δεν αποτελεί μάθηση αυτό καθεαυτό. Η επίτευξη ενός πραγματικά μικτού μαθησιακoύ προγράμματος, προσβάσιμου και με ξεκάθαρα μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, αποτελεί συνεπώς, την υπέρτατη πρόκληση του προγράμματος μας.

Συμπέρασμα

Παρά τους παράξενους και πολυτάραχους καιρούς, παραμένουμε ακάθεκτοι και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα εντάξουμε στο δημόσιο τομέα, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πολιτιστική ευαισθητοποίηση για εκπαιδευτές, με όλα τα υλικά να είναι δωρεάν για όλους, στο αρχικό στάδιο της πρόσβασης. Στο τέλος, οι προσοντούχοι εκπαιδευτές θα διαθέσουν εργαστήρια σε ολόκληρη την Ευρώπη και αλλού που στη συνέχεια, θα επιτρέψουν σε νέους συμμετέχοντες να επιτύχουν ένα προσόν και μια σκόπιμη απασχόληση.

Μια βασική αρχή που διέπει όλες τις δραστηριότητες αυτές, είναι ότι θα πρέπει να προκαλέσουμε τα στερεότυπα και να ασπαστούμε και να εμπλουτιστούμε από τη διαφορετικότητα. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο σεβασμός και η προθυμία να μάθουμε ο ένας από τον άλλο είναι σίγουρα ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στο μέσω της παρούσας επίφοβης κρίσης ανά το παγκόσμιο.

Θα ζήσουμε όλοι καλύτερους καιρούς.

We are deeply grateful to the European Commission, Erasmus+ UK and EPALE for their unstinting support in undertaking this project.    

Το CAST4Innovation project στη Seville!

Το έργο Cast4Innovation παρουσιάστηκε από τον Dr Brian Caul , πρόεδρο του CRAIC NI στο 12ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη (Ισπανία) στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2019 με τίτλο: CULTURAL AWARENESS TRAINING - AN INNOVATIVE BLENDED AND E-LEARNING APPROACH

ISBN: 978-84-09-14755-7, ISSN: 2340-1095
Περισσότεροι από 840 αντιπρόσωποι από 75 χώρες συμμετείχαν Το ICERI είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια εκπαίδευσης για καθηγητές, ερευνητές, τεχνολόγους και επαγγελματίες του εκπαιδευτικού τομέα. Μετά από 12 χρόνια, έχει γίνει μια εκδήλωση αναφοράς όπου περισσότεροι από 800 εμπειρογνώμονες από 75 χώρες είναι μαζί για να παρουσιάσουν τα έργα τους και να μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης και τις εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Abstract
Our paper describes the progress of our Erasmus+ KA2 project entitled CAST4Innovation (Cultural Awareness Supporting Training for Innovation). The two year project runs from September 2018 to August 2020, and the transnational partnership consists of CRAICNI (Northern Ireland, UK), the Lead Partner; MAPS (Scotland); OikoPoli (Greece); Training 2000 (Italy) and Nazilli (Turkey).The aim is to develop creatively a transnational accredited training programme both online and person to person, in order to break down barriers to integration and to develop civic skills. Our objectives are: to tackle racism and xenophobia; to increase mutual understanding by raising cultural awareness; to develop the capacity of cultural diversity trainers; to use music, art, poetry, sport and cuisine as creative illustrations of pathways to equality and social cohesion; to create a toolkit for the training of cultural trainers/facilitators in the future; to set up an accredited online training course for trainers throughout Europe.Five intellectual outputs have been defined with tasks allocated across the transnational partners.
1. Competency mapping for trainers. Work has been completed on this output, using questionnaire surveys, good practice case studies and a literature search.
2. Cultural awareness Training Content. A transnational workshop has taken place in Belfast, at which seven draft modules have been piloted and evaluated.These are:
* What is Culture? What is Cultural Awareness? What skills are needed in Cultural Awareness work?
* Diversity, Equality and Inclusion. What factors affect communities that may lead to inequality and exclusion? What skills are needed to promote diversity?*Assessment of Skills and Needs. Identification of assets, needs, informal networks, interests, motivations, power dynamics and opportunities within diverse communities. Development of effective communication skills in person and through different accessible media. 

* Skills Development for Trainers. Understanding of the processes involved in planning, designing, delivering, assessing and evaluating training programmes.
* Cultural Intelligence. Trainers are invited to explore their own cultural intelligence and connections with others.
* Managing Diversity. How to facilitate people to understand, respect and recognize the values and contributions of others. How to help communities to resolve effectively conflicts of interests or opinions.
* Specialist Module. They demonstrate how they currently deliver their specialist area and are encouraged to look at ways of improving their planning and delivery.3. Handbook and Training Course Plan for Trainers and Facilitators. This is an essential component of our quality assurance both during the project and in future use by accredited trainers.
4. OER Platform for E-learning. This is currently being constructed and will be populated over the next few weeks by the revised module content. There will also be interactive features such a chat room for trainers. By the time of the conference, it will be possible to give an online demonstration of the platform.
5. Assessment and Certification. An Associate Awarding Body is currently involved in preparing the way for this. In the conclusion of the paper, there will also be a critical reflection on the challenges involved in project management and implementation involving a transnational partnership.

Keywords: Cultural Awareness Training.

First Transnational project meeting completed! It led by CRAICNI working in partnership with Training 2000 (Italy), MAPS (Scotland), Nazilli (Turkey) and OIKO Polis (Greece) .. 3 days together for the first time face to face after a year developing and Skyping to get this far.
Eileen: It's been great to meet Sofia, Andreas, Elmo, Blige, Sibel and...