Ποιοι είμαστε

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ- Who we are

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ με βάση το καταστατικό του έχει τους παρακάτω στόχους:
Προώθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την τοπική ιστορία.Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση , την αλληλεγγύη , κλπ.Ενθάρρυνση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και δράσεις με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών .Περιβαλλοντικές δραστηριότητες με βιωματικά εργαστήρια σε ενήλικες και μαθητές στο πεδίο Συνεργασία με άλλους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Α. Από 1.1.2013-30.8.2015 ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ υλοποίησε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Senior, με θέμα: «Seniors as volunteers in communities (SAVIC)» με τον ιταλικό οργανισμό Training 2000 https://seniors-in-communities.blogspot.it/
Β. Συμμετοχή μελών του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ στην 7η διεθνή συνάντηση εκπαιδευτικών και ειδικών σε θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Δέλτα του Δούναβη με θέμα: Give Light to Your Planet with Good Deeds!(Ιούλιος 2015).
Γ. Επιμόρφωση ενηλίκων με θέμα : "Environmental Education for trainers of adults". Συμμετείχαν Έλληνες και Ιταλοί.
Δ.Διαδικτυακή διεθνή ημερίδα με θέμα: «Making the best of the worst: Enhancing a deeper understanding of Democracy Education through thought provoking methodology».
ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου

What is OIKO.POLI.S:
The municipality of Chaidari is located in the entrance of Athens, which is the western gate of the capital and the natural exit to the western coasts of Attica.
OIKO.POLI.S is an association with interests in environmental and cultural initiatives and activities. A significant number of Oikopolis members are involved in the accentuation and promotion of local, mainly, environmental issues. 
Also Oiko.poli.s members participate in a number of volunteer activities aiming at the protection and conservation of natural life and as well as at the preservation and accentuation of our cultural heritage.
According to its memorandum, Oiko.poli.s has the following objectives:
• Protecting natural environment in its broadest sense
• Coming in community activities related to unemployment, lifelong learning, disability, solidarity, etc.
• Encouraging actions to improve quality of life.
• Promoting activities related to culture in the broadest sense.

The association of Oikopolis has as its main aim the contribution of the local community to sustainable development and the Greek society's synchronization with the broader European Community, by offering technical assistance in several fields such as ICT, communication and partnership between public institutions, as well as civil society, strategic planning, environment etc.