Ποιοι είμαστε

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ- Who we are

Aπολογισμός 2019: Πατείστε το λινκ να δείτε τις δράσεις μας το 2019   https://drive.google.com/file/d/174_rq_XTEsqRjb6mQqxQxeWEhTLPOVNl/view?usp=sharing

Απολογισμός 2020: 
 https://drive.google.com/file/d/1KqbCr2Zfh2wz8bxew66VaJ6usW28qxu3/view?usp=sharing


Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ με βάση το καταστατικό του έχει τους παρακάτω στόχους:
Προώθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την τοπική ιστορία.Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση , την αλληλεγγύη , κλπ.Ενθάρρυνση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και δράσεις με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών .Περιβαλλοντικές δραστηριότητες με βιωματικά εργαστήρια σε ενήλικες και μαθητές στο πεδίο Συνεργασία με άλλους αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ .

⮚ Ο  ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ συντόνισε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ CPP με θέμα :«Developing Skills in Dealing with Emergencies: Civil protection for people », 2017-2019. To project CPP επιλέχθηκε στις Kαλές Πρακτικές Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων 2014-2017. https://cpp2018.wordpress.com/other-documents/ .

⮚ CAST4INNOVATION, 2018-2021, CAST4Innovation Erasmus+ Project - Cultural Awareness Supporting Training for Innovation, https://www.cast4innovation.com/

Η εταιρική σχέση αποτελείται από πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς από την Ελλάδα, Ιταλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία και Τουρκία. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα διακρατικό διαπιστευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, μέσω ενός συνδυασμού προσωπικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, προκειμένου να συμβάλει στην άρση των φραγμών στην ενσωμάτωση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του πολίτη.

⮚ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+:"SENIORS IN A CULTURE ROAD OF AWARENESS VIA THE MODERN AND INTERCULTURAL DIVERSITY", 2019- 2021, SinCRoMinD, https://sincromind.wordpress.com/

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τους ανθρώπους ηλικίας 55+ για να προσαρμόσουν έναν ενεργό, υγιή, δημιουργικό και επιτυχημένο τρόπο ζωής. Οι εταίροι του προγράμματος είναι 7 οργανισμοί, από την Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Γεωργία - είναι ειδικοί στον τομέα των Τεχνών, Πολιτισμού, ΤΠΕ με ηλικιωμένους και είναι πρόθυμοι να δώσουν στους ηλικιωμένους κάποια εργαλεία και πόρους από τις κοινές εμπειρίες και πρακτικές τους.

⮚ "VOLunteers in ACTion : Raising Awareness For Volunteer Fire Fighters (VOLinACT)", 2019=2021

https://www.oiko-polis.com/volinact/

Ένα καινούριο πρόγραμμα στον ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ που αφορά τον εθελοντισμό και την πυροπροστασία. 

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου

To καταστατικό του συλλόγου άλλαξε. Παρακάτω θα δείτε το νέο καταστατικό.

Διοικητικό συμβούλιο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ

Πρόεδρος: Σοφία Ψαρρού (Δημητρίου)

Αντιπρόεδρος: Μπάστα Ελένη

Ταμίας: Ανδρέας Χατζημηνάς

Γενικός Γραμματέας : Βλάχου (Παναγιωτίδου) Ουρανία

Μέλη: Καρούνης Γκαρός Νικόλαος

Κακιοπούλου Ελπινίκη

 Κοκλαμάνη Παρασκευή

What is OIKO.POLI.S:
The municipality of Chaidari is located in the entrance of Athens, which is the western gate of the capital and the natural exit to the western coasts of Attica.
OIKO.POLI.S is an association with interests in environmental and cultural initiatives and activities. A significant number of Oikopolis members are involved in the accentuation and promotion of local, mainly, environmental issues. 
Also Oiko.poli.s members participate in a number of volunteer activities aiming at the protection and conservation of natural life and as well as at the preservation and accentuation of our cultural heritage.
According to its memorandum, Oiko.poli.s has the following objectives:
• Protecting natural environment in its broadest sense
• Coming in community activities related to unemployment, lifelong learning, disability, solidarity, etc.
• Encouraging actions to improve quality of life.
• Promoting activities related to culture in the broadest sense.

The association of Oikopolis has as its main aim the contribution of the local community to sustainable development and the Greek society's synchronization with the broader European Community, by offering technical assistance in several fields such as ICT, communication and partnership between public institutions, as well as civil society, strategic planning, environment etc.