Φωτοδυτικά

1927-1930 Σκαραμαγκάς- Δαφνί

Φωτοδυτικά